individuální terapie pro dospělé

jak přemýšlím o terapii...


V terapii léčíme duši a ta je všechno na světě, jen ne univerzální. Proto i s každým, kdo ke mně vejde, budu pracovat trošku jinak.

Obecně mohu říci, že ve své praxi kombinuji především principy zážitkové terapie s dalšími přístupy integrativní terapie - při vzájemné spolu-práci se snažíme dostat se v tématu dál než jen k přemýšlení o něm - do procesu vtahujeme emoce, tělo, sociální kontext, psychosomatiku a mnoho dalšího.

Cílem je, nejen se o "problému" bavit, ale skrze respektování absolutní individuality každého člověka a prožitek se dostat za hranice analýz. Klienta každého věku vnímám jako partnera ve vzájemně se obohacujícím procesu.

Osobně se na žádný přístup nedívám jako na neměnný a jediný správný, ale spíše jako na možnost se jím inspirovat, vyjít z něj a využít tu část, která bude sedět právě tomu člověku sedícímu naproti mně. 

...a z čeho vycházím


Terapie zážitkem snoubí především Procesově orientovanou práci a Eriksoniánský strategický přístup. Samozřejmě si také vypůjčuje prvky a principy zážitkové pedagogiky.

Během setkání můžete zaznamenat i inspiraci Gestaltem - především orientaci na klientův kontext, prostředí a soustředění na "teď a tady". Do procesu zveme sny, které nám otevírají bránu k nevědomí a kolikrát přinášejí ta nejzásadnější sdělení, která ještě nedoputovala do vědomí.

S některými lidmi pracujeme skrze koncept Cesty Hrdiny, kde si člověk v metaforickém světě zvědomí, kde se právě ve svém životě nachází, co už má za sebou a kam směřuje.

Velmi ráda zvu do společné práce také hlubší informace o osobnosti dané duše, které poskytují systémy jako je například Human Design, který momentálně studuji v oficiálním výcviku.

"je to především vztah, co léčí"

kolik vás setkání bude stát


první setkání             - 80 minut

800 Kč

následná setkání      - 60 minut

800 Kč

v případě potřeby    - 80-90 minut

1200

párové sezení           - 80-90 minut

1400 Kč

tandem                     - 80-90 minut

(možnost přizvat druhého terapeuta pro získání dalšího úhlu pohledu)

2200 Kč

Platby možné v hotovosti / převodem na účet. V případě potřeby možné domluvit podmínky individuálně (jste student; docházíte ke mně pravidelně na jednorázové akce či se zúčastňujete dlouhodobých setkávání; nacházíte se ve finančních potížích nebo jen potřebujete zpozdit / rozložit platbu apod.). 

Kdo má finanční prostředky a chuť zaplatit nad rámec stanovené ceny, může vložit prostředky do kasičky pro ty, kteří by si jinak nemohli terapii dovolit. V "banku", ze kterého se dá čerpat momentálně 400,-. Díky! 

FAQ

Kolik mi musí být, abyste mě přijala do individuální práce?

Primárně přijímám dospívající od 15 let a dospělé. Ve výjimečných případech i mladší - od 13 let. Tyto situace je pak potřeba řešit velmi individuálně. Důležité tady je, že jestliže ke mně chce docházet nezletilý, na prvním setkání musí být bezpodmínečně přítomen jeho zákonný zástupce, minimálně na část sezení. Pokud se poté společně domluvíme a bude to pro všechny strany ok, v průběhu může odejít. Jednou za dopředu stanovenou dobu se setkáváme v tzv. "revizním setkání", které slouží ke zmapování situace doma, ke zhodnocení toho, jak fungují stanovené dohody, k nastavování nových, apod. Pravidelná spolupráce s rodiči / zákonnými zástupci je podmínkou pro přijetí nezletilého do praxe.

Pokud mi není 18, budete přenášet informace mým rodičům?

Pokud nepůjde o přímé ohrožení tvého života nebo života někoho jiného, pak ne. S rodiči výslovně stanovuji dohody, jak bude komunikace mezi námi vypadat - nemusíš se tedy bát, že bys mi prozradil/a něco důvěrného a já to obratem volala mámě. Ta revizní setkání, kde se potkáváme společně, probíhají především na úrovni komunikace a na "povrchu". Plním v nich spíše mediační funkci (funkci prostředníka), rozhodně to není o tom, že bych vynášela nějaké informace z předešlých setkání - pokud se na tom výslovně nedohodneme.

Jak probíhá první setkání?

Ukážu vám prostor, povím něco o sobě, svém způsobu práce a vy mi zase povíte něco o tom, co vás ke mně přivádí. Společně pak budeme rozebírat, na čem bychom spolu mohli pracovat a jestli si vzájemně sedneme natolik, abychom se potkávali dál. Pokud budete mít pocit, že to na další setkání není, pak se v klidu rozloučíme :-) případně vám zkusím doporučit někoho jiného či jinou formu, jak s daným tématem pracovat

Jak probíhají ta další setkání? 

Různými způsoby se budu snažit vás doprovodit na cestě k cíli, který si společně vytyčíme. Společně budeme hledat techniky, které sednou právě vám a povedou vás nejprve k pochopení a následně ideálně ke změně toho, co již není funkční. Postupně se můžeme opřít o různé terapeutické karty, o prvky z arteterapie, o sny, o pohyb, o hraní rolí, o přechodové rituály... zkrátka na to půjdeme přes prožitek. Taky si samozřejmě budeme dost povídat. :-) 

Jak vůbec poznám, že je pro mě terapie vhodná?

Vhodná pro vás je, pokud pociťujete nespokojenost se svým životem a už si s tím nedovedete poradit sami. Pokud hledáte někoho, kdo nesoudí, vnímá, bude v tom s vámi a povede vás k rozšíření pohledu. Pokud v sobě máte uzavřené nějaké téma, které vás bolí a nedokážete se s ním nikomu svěřit. Pokud cítíte, že se ve vašem životě opakují nefunkční vzorce a nejste schopni z nich vystoupit. Pokud si přejete sami se sebou pracovat, rozvíjet se a moc nevíte, jak a kde začít.

A jak poznám, že pro mě vhodná není?

Vhodná pro vás není, pokud potřebujete / očekáváte psychodiagnostiku - nejsem klinický psycholog ani psychiatr! Pokud byste přišli s postojem - pasivně si sednu a terapeut něco vymyslí. (Terapie je společný proces, při kterém klient nese zodpovědnost za svůj podíl práce.) Pokud nejste ochotní tento podíl zodpovědnosti sám za sebe přijmout. 

Zaručujete kvalitu?

Zaručuji odpovídající vzdělání k práci kterou dělám. Zaručuji svou stoprocentní autenticitu a opravdovost ve všem, čím společně projdeme. Zaručuji, že pokud ucítím, že vaše zakázka překračuje mou kompetentnost či zkušenosti, doporučím vám někoho jiného. Zaručuji, že se neustále dál vzdělávám, konzultuji se svými kolegy a pravidelně podstupuji supervizní setkání (pod vedením: Mgr. Dana Moree, Dr. a Mgr. Štefan Schwarz). Nezaručuji, že můj způsob práce sedne zrovna vám. :-)