skupinová terapie zážitkem

skupinová terapie zážitkem pro dospělé


 • pravidelná setkávání v uzavřené skupině
 • aktuální témata z vašich životů
 • i připravená tematická setkání
 • bezpečný prostor pro prožití emocí
 • možnost sdílení i "pouhého" spolubytí
 • prožitkové aktivity dle potřeb konkrétní skupiny

 • věk pro dospělou skupinu: min. 20 let
 • min. počet účastníků: 5
 • max. počet účastníků: 10
 • doba trvání: cca 4 měsíce - 1 cyklus - možné pokračování
 • termíny: nedělní podvečery, 16:30-18:30 - vypsány níže
 • cena za 8 setkání v průběhu 4 měsíců: 5 250,-

TERMÍNY

- vždy neděle 16:30-18:30 -


1. setkání: 24.09.

- první ukázkové setkání, nezávazné pro každého zájemce, cena jednorázově 300,-

2. setkání: 01.10.

- ke vznikající skupině se lze přidat -

3. setkání: 15.10.

- tady se skupina uzavírá a potenciální nový člen může nastoupit v průběhu pouze za předpokladu, že to schválí VŠICHNI členové skupiny -

4. setkání: 29.10.

5. setkání: 12.11.

6. setkání: 26.11.

7. setkání: 10.12.

8. setkání: 17.12.

- skupina si řekne, jestli by ráda pokračovala a pokud ano, tak jakým způsobem -Co získáte za 656,- za dvouhodinové setkání, tedy za cenu 328,- ! za hodinu


- terapeutický doprovod po dobu několika měsíců

- podporu uzavřeného společenství

- sílu vlastních procesů podpořených a zesílených procesy dějícími se ve skupině

- prožitkové aktivity s přesahem do reálného života

- a mnoho dalšího, takového... neuchopitelného a nepopsatelného slovy :-) skupina se musí zažít, nedá se o ní "jen" psát 


MÁM ZÁJEM O SKUPINU

skupinová terapie zážitkem pro dospívající
Skupinu povedou dva terapeuti

a bude probíhat na podobné bázi jako skupina dospělých.

Min. věk pro účast: 14 let (minimálně osmá třída ZŠ)

Max. věk pro účast: 19 let (nebo docházení na střední úroveň vzdělávání)

Termíny: upřesním. Budou to nejspíš neděle dopoledne ve čtrnáctidenních rozestupech.

Začneme pravděpodobně od ledna 2024.

Cena se bude pohybovat kolem 700,- za setkání, která budou probíhat 1x za 2 - 3 týdny.

MÁM PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM O SKUPINU